การจัดส่งสินค้า
การจัดส่งสินค้าจะถือตามการแจ้งชำระเงินและตัดยอดการจัดส่งทุกวันๆ เวลา 15.00 น. และสินค้าจะถูกจัดส่งภายในวันทำการถัดไป
โดยใช้เวลา 1-2 วันทำการ สำหรับกรุงเทพฯและปริมณฑล 2-3 วันทำการ สำหรับ ต่างจังหวัด(ไม่รวม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)

สามารถเลือกได้ 2 รูปแบบ
1) EMS ไปรษณีไทย
2) เคอรี่ เอ็กซ์เพรส(Kerry Express)

ค่าบริการส่งสินค้า
1) สำหรับยอดสั่งซื้อเกิน 1,000 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จัดส่งฟรี
2) สำหรับยอดที่ต่ำกว่า 1,000 บาท คิดค่าธรรมเนียม 100 บาท ต่อ 1 รายการสั่งซื้อ