motionsenpir

PIR Motion sensor – เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว

เซ็นเซอร์ที่ใช้อินฟาเรดในการตรวจจับการเคลื่อนไหวโดยอาศัยการจับรังสีความร้อนที่ออกมาจากตัวผู้บุกรุกทาให้เซ็นเตอร์สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเซ็นเซอร์ยังสามารถหลีกเลี่ยงการแจ้งเตือนสัตว์เลี้ยงที่มีขนาดเล็ก น้าหนักประมาณไม่เกิน 20 กิโลกรัม เพื่อให้ท่านยังสามารถใช้งานได้ในบ้านที่มีการเลี้ยงสัตว์
ความสามารถหลัก
– สามารถตรวจจับได้กว้าง 100 องศา และไกลถึง 12 เมตร
– สาหรับติดตั้งภายใน มีระบบเพิกเฉยต่อสัตว์เลี้ยงที่มีน้าหนักต่ากว่า 20 กิโลกรัม
– มีโหมดการทางาน แบบปกติ แบบสัตว์เลี้ยง แบบป้องกันการคลาน
– ใช้พลังงานต่า โดยทางานด้วยถ่าย 1.5v AA จานวน 2 ก้อน
– ออกแบบให้ป้องการการรบกวนสัญญาณชนิดต่างๆ
– เชื่อมต่อกับกล้องและสามารถส่งสัญญาณเตือนได้ระยะไกลถึง 30 เมตร ทางานในคลื่น 433MHz
– มาพร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้งและยึดติดผนังและเพดาน

ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม

doorsensor
Door/windows Magnetic Sensor (เซ็นเซอร์แม่เหล็กสำหรับติดประตูและหน้าต่าง)

เซ็นเซอร์ที่ใช้การสัมผัสของแม่เหล็กสองชิ้นติดตั้งระหว่างประตูและวงกบเพื่อใช้การตรวจจับการเปิดประตูหรือหน้าต่างโดยตัวเซ็นเซอร์จะส่งสัญญาณไปยังตัวกล้องเพื่อให้ทาการแจ้งเตือนผ่าน Application บนมือถือสมาร์ทโฟน อีเมล และเสียงไซเรน ทั้งยังสามารถหมุนกล้องมาถ่ายตาแหน่งดังกล่าว (เฉพาะในรุ่น Swift) ตัวอุปกรณ์มีหลอด LED เพื่อแสดงสถานะของการทางาน สีแดงหมายถึงการแจ้งเตือน สีส้มหมายถึงกาลังไฟของถ่านอ่อน ปุ่มกดเพื่อทดสอบและจับคู่อุปกรณ์เข้ากับกล้องวงจรปิด
Main Features (ความสามารถหลัก)
● รูปทรงการออกแบบที่มีขนาดเล็กสวยงามและทันสมัย
● ไฟสีแดงแจ้งเตือนการทางาน
● ไฟสีส้มแจ้งเตือนกาลังไฟของถ่านอ่อน
● ปุ่มกดเพื่อทดสอบและจับคู่อุปกรณ์กับกล้องวงจรปิด
● เสาส่งสัญญาณแบบภายใน
● ส่งสัญญาณผ่านคลื่นความถี่ 433MHz
● ส่งสัญญาณได้ไกลมากกว่า 50 เมตร ในที่โล่ง
● ใช้ถ่าย AA 1.5V จานวน 1 กล้อง สามารถใช้งานได้ 10-30 เดือน
● ติดตั้งง่ายโดยใช้เทปกาว 3M

ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม

smokesensor

Wireless photoelectric smoke & heat Detector (เซ็นเซอร์ไร้สายตรวจจับควันและความร้อนด้วยแสง)

เซ็นเซอร์ที่ใช้ในการตรวจจับความร้อนและควันด้วยแสงสะท้อนเพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินมาพร้อมเสียงไซเรนเพื่อแจ้งเตือนและสามารถทำงานได้กับกล้อง EYEPLUS ผ่านคลื่น 433MHz

ระบบตรวจจับควันด้านการส่งแสงไปยังตัวรับโดยถ้าในสถานการที่มีควันไฟตัวรับไม่สามารถรับแสงดั่งกล่าวได้ก็จะส่งสัญญารแจ้งเตือนในทันที ในส่วนของความร้อนระบบได้ตั้งค่าการแจ้งเตือนไว้ถ้าอุณหภูมิสูงถึง 57℃(135°F)

เซ็นเซอร์ตรวจจับดั่งกล่าวใช้ไฟจากถ่าย 9V และมีปุ่มกดเพื่อทดสอบและเตือนถ่ายใกล้หมด โดยอุปกรณ์เป็นไปตามมาตรฐาน  EN54-4, EN14604 standard

ความสามารถหลัก

 • เซ็นเซอร์ตรวจจับแบบไร้สายสามารถแจ้งเตือนด้วยเสียงและทำงานร่วมกับกล้อง EYEPLUS ได้
 • แจ้งเตือนด้วยเสียงดัง 85dB/m และแสงจากหลอด LED
 • สามารถตรวจจับความร้อนและควันได้
 • ตอนสนองต่อควันและไฟไหม้ได้อย่างรวดเร็ว
 • มีหน่วยประมวลผล MCU Intelligent Processing
 • มีปุ่มทดสอบและปุ่มปิดเสียง
 • มีระบบทดสอบการขัดข้องแบบอัตโนมัติ
 • ออกแบบป้องกันฝุ่นและป้องกันแสงรบกวน
 • มีการป้องกันสัญญาณรบกวน (20V/m-1GHz)
 • ใช้พลังงานต่ำ โดยทำงานด้วยถ่าย 5v AA จำนวน 2 ก้อน
 • ส่งสัญญาณไร้สายผ่านคลื่นความถี่ 433MHz
ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม

water

Wireless water leak detector (เซ็นเซอร์ตรวจจับน้ำแบบไร้สาย)

เซ็นเซอร์ใช้หลักการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทานของอิเล็กโทรดเพื่อแจ้งเตือนโดยค่าถูกคำนวนด้วยหน่วยประมวลผล MCU ออกแบบให้ป้องกันสนิม มีความแม่นยำสูงและใช้พลังงานต่ำ สามารถใช้งานได้ทั้งแบบชิ้นเดียว ผ่านเครือข่ายและสัญญาณไร้สายเพื่อทำงานร่วมกับกล้อง

คุณสมบัติหลัก

 • ป้องกันสนิม มีเสถียรภาพและอายุการใช้งานนาน
 • เตือนด้วยเสียงและสัญญาณไฟ
 • ใช้พลังงานต่ำ
 • มีปุ่มทดสอบและปิดเสียง
 • มีการแจ้งเตือนแบตเตอรี่อ่อน
 • มี MCU ในการประมวลผลเพื่อป้องกันการแจ้งเตือนผิดพลาด
ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม

keyfob

Wireless Remote control (รีโมทควบคุมแบบไร้สาย)

รีโมทควบคุมกล้องใช้แบตเตอร์รี่แบบ CdR2030 DC3V และส่งสัญญาณวิทยุที่คลื่น 433MHz โดยมีระยะส่งสัญญาณที่ 100 เมตรสำหรับที่เปิดกว้าง โดยปุ่มที่ปรากฎบนรีโมทนั้นมี 4 ปุ่มที่สามารถใช้กดสั่งคำสั่งออกไปที่กล้องได้ ดังนี้

 1. Arm – สั่งให้กล้องเข้าสู่ระบบเตรียมพร้อมตรวจจับผู้บุกรุก โดยทั่วไปแล้ว ผู้ใช้จะเข้าสู่โหมดนี้เมื่อออกจากบ้าน หรือ เข้านอนแล้ว
 2. Disarm – สั่งยกเลิกการเข้าสู่โหมดเตรียมพร้อมตรวจจับผู้บุกรุก โดยจะใช้เมื่อ ผู้ใช้เข้ามาในที่พักอาศัยแล้ว
 3. SOS – เป็นการสั่งให้กล้องเข้าสู่ระบบร้องขอความช่วยเหลือ โดยกล้องจะส่งเสียงสัญญาณเตือนภัย ไซเรน
 4. Mute – สั่งให้กล้อง เข้าสู่โหมดสภาวะไม่ทำงาน โดยจะใช้เมื่อต้องการความเป็นส่วนตัว และเมื่อกดปุ่ม Mute อีกครั้งเพื่อให้กล้องกลับเข้าสู่การทำงานอีกครั้ง

blank

Outdoor Solar PIR Motion sensor – เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวนอกบ้านใช้พลังงานแสงอาทิตย์

เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวนอกบ้าน ที่ทำงานควบคู่กับระบบ กล้องวงจรปิดไร้สาย สัญญาณกันขโมยบ้าน 2 in 1 อายพลัส เพื่อตรวจจับผู้บุกรุก ภายในบริเวณรอบๆบ้าน เพื่อให้การตรวจจับเป็นการครอบคลุมทั้งภายในและนอกบ้าน เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก้ผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น

 1. ความสามารถหลัก
  – กันน้ำ ระดับ IP 65 ติดตั้งนอกบ้าน
  – แบตเตอร์รี่ในตัว พร้อมแผงชาตุพลังงานแสงอาทิตย์
  – มาพร้อมระบบป้องกันสัตว์เลี้ยง Pet immune 25 กิโลกรัม และป้องกันการคลานของผู้บุกรุก
  – ทำงานร่วมกับ กล้องวงจรปิดกันขโมยอายพลัส ด้วยคลื่น 433MHz
  – อุปกรณ์ในการติดตั้งยึดติดผนังและเพดาน
  – ปรับระดับ ความเข้มข้นในการตรวจจับได้ 4 ระดับ
  – มาพร้อมตัวเซ็นเซอร์ตรวจจับ 2 ตัว แม่นยำมากยิ่งขึ้น
  – ระบบตัดแสงอาทิตย์ในการตรวจจับความเคลื่อนไหว

  คำแนะนำในการติดตั้ง
  – ควรติดตั้งที่ระดับความสูงประมาณ 1.5 เมตร – 2.4 เมตร
  – ติดตั้งในจุดที่โดนแสงอาทิตย์ เพื่อชาตุพลังงาน
  – ไม่ควรติดตั้งไปในจุดที่มีรถยนต์วิ่งผ่าน

ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม

gasleakdetector

GAS detector – เซ็นเซอร์ตรวจจับแก๊ส

อุปกรณ์ตรวจการรั่วของแก๊ส โดยสามารถใช้งานได้มั้ง ทำงานด้วยตัวมันเอง Standalone หรือเชื่อมต่อกับ กล้องวงจรปิดรุ่น Swift หรือ stand

 • แบบใช้ไฟ 220v
 • มีความสามารถในการตรวจจับสูง
 • สามารถตรวจจับแก๊ส LPG, Coal Gas, และ Natural Gas
 • มาพร้อม ปุ่ม reset และปุ่ม test
 • เสียงเตือนทันทีเมื่อ ตรวจจับแก๊สที่ ระดับเสียง 85dB พร้อม แจ้งเตือน ผ่าน มือถือ

(ต้องใช้ควบคู่กับ กล้องรุ่น Swift)

ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม

สนใจสั่งซื้อสินค้าอายพลัสกล้องวงจรปิดไร้สายทำงานร่วมกันเซ็นเซอร์กันขโมย?